Организация на движението за ремонт на тротоар на ул. „Шандор Петьофи“ в участъка от бул. „Прага“ до ул. „Христо Станчев“

От 20.02.2023 г. до 31.03.2023 г. (включително) да се забрани престоят и паркирането на пътни превозни средства по ул. „Шандор Петьофи“ в участъка от бул. „Прага“ до ул. „Христо Станчев“.