Организация на движението за ремонт на транспортен тунел по бул. „Царица Йоанна”

От 13.12.2022 г. до 31.01.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по северното пътно платно на транспортен тунел по бул. „Царица Йоанна“ (посока ж.к. „Люлин“). Движението ще се извършва двупосочно в южното пътно платно на транспортния тунел по бул. „Царица Йоана“ (посока Център).

За същия период се въвежда временна организация на движение на част от градския транспорт:

Маршрутът на трамвайна линия № 8 се скъсява от Съдебна палата до ж.к. „Западен парк“ (крайна станция на трамвайна линия № 10).  Маршрутът на автобусна линия № 56 се скъсява от с. Мало Бучино до ж.к. „Западен парк“ (крайна станция на автобусни линии №№ 72 и 77).

Разкрива се временна автобусна линия № 8ТМ с маршрут от ж.к. „Люлин 5“ до ж.к. „Западен парк“ както следва (в посока ж.к. „Западен парк“): от ж.к. „Люлин 5“ (крайна станция на трамвайна линия № 8) по бул. „Д-р Петър Дертлиев“, по бул. „Панчо Владигеров“, по бул. „Царица Йоана“, тунел „Люлин“, по бул. „Вардар“ и по бул. „Александър Стамболийски“ до ж.к. "Западен парк" (крайна станция на автобусни линии №№ 72 и 77) двупосочно.

Автобусите ще спират на спирки, както следва:

В посока ж.к. "Западен парк":

- на начална – спирката на трамвайна линия № 8 в обръщателното колело;

- на трамвайната спирка „Бл. 539 ж.к. "Люлин 5“ на бул. „Д-р Петър Дертлиев“;

- на автобусните спирки по бул. „Панчо Владигеров“ и бул. „Царица Йоанна“, включително спирки „Ул. "Луи Пастьор“ и „Бул. "Д-р Петър Дертлиев“ за нощната линия Н1;

- на временна спирка с код 6612 „Метростанция "Вардар“ на бул. „Царица Йоанна“ на 60,00 метра след кръстовището с ул. „Булина ливада“;

- на временна спирка с код 6613 „Бул. „Вардар“ на бул. „Александър Стамболийски“ веднага след десния завой от бул. „Вардар“;

- на автобусните спирки за автобусна линия № 56 по бул. „Александър Стамболийски“ в участъка от бул. „Вардар“ до ул. „Западна“;

- крайна и начална – спирка „Ж.к. "Западен парк“ за автобусни линии № 72 и 77.

В посока ж.к. "Люлин 5":

- на автобусните спирки за автобусна линия № 56 по бул.. „Александър Стамболийски“;

- на спирка с код 0281 „Бул. "Александър Стамболийски“ на бул. „Вардар“ за автобусна линия № 77;

- на спирка с код 6158 „Метростанция "Вардар“ на бул. „Царица Йоанна“ за нощната линия Н1;

- на спирки с код 6461 „Бул. "Д-р Петър Дертлиев“  и 6159 „Ул. "Луи Пастьор“ за нощната линия Н1 и „Метростанция "Люлин“ за автобусна линия № 42 по бул. „Царица Йоанна“;

- на временна спирка с код 6160 „Община "Люлин“ на бул. „Панчо Владигеров“ на 40,00 метра след бул. „Захари Стоянов“ (в пътното платно успоредно на спирката на трамвайна линия № 8);

- на автобусните спирки по бул. „Панчо Владигеров“;

- на трамвайната спирка с код 2398 „Бл. 539 ж.к. "Люлин 5“ на  бул. „Д-р Петър Дертлиев“ – трамвайната спирка с код 0322 „Бул. „Д-р Петър Дертлиев“ се закрива, автобусите спират на спирката на автобусна линия № 310);

- крайна – крайната спирка на трамвайна линия № 8 в обръщателното колело.