Организация на движението за ремонт на северният тротоар на ул. „Д-р Калинков“

До 15.03.2023 г. (включително) продължава забраната на престоят и паркирането по ул. „Д-р Калинков“ между ул. „Царибродска“ и ул. „Зайчар“.