Организация на движението за ремонт на локалното платно на бул. „Черни връх“

От 01.11.2023 г. до 10.11.2023 г. (включително) се забранява престоят, паркирането и влизането на  пътни превозни средства по локалното платно на бул. „Черни връх“ в участъка от начало–локал до ул. „Горски пътник“.