Организация на движението за ремонт на кръстовището ул. „Иван Денкоглу” – ул. „Ангел Кънчев”

До 31.08.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства от кръстовището на ул. „Иван Денкоглу” – ул. „Ангел Кънчев” до кръстовището на ул. „Стефан Караджа” – ул. „Княз Александър I” с изключение на превозните средства от редовните линии за обществен превоз на пътници.

Това се налага във връзка с извършване на ремонт на пътното платно.