Организация на движението за ремонт на западен тротоар на локално пътно платно на бул. „Черни връх“

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

  • От 15.03.2023 г. до 29.03.2023 г. (включително) по локалното пътно платно на бул. „Черни връх“ в участъка от дентална клиника EO Dent до ул. „Вежен“;
  • От 22.03.2023 г. до 05.04.2023 г. (включително) по локалното пътно платно на бул. „Черни връх“ в участъка от ул. „Вежен“ до ул. „Бунтовник“;
  • От 29.03.2023 г. до 12.04.2023 г. (включително) по локалното пътно платно на бул. „Черни връх“ в участъка от ул. „Бунтовник“ до ул. „Горски пътник“.