Организация на движението за реконструкция на ул. „Народно хоро“

До 05.09.2023 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Буземска“ и ул. „Иван Радоев“.

До 14.09.2023 г. (включително) се забранява  влизането на пътни превозни средства по ул. „Народно хоро“ между ул. „Крушовски връх“ и ул. „Буземска“.