Организация на движението за реконструкция на трамваен релсов път по бул. „Цар Борис III“

До  07.12.2022 г. (включително) се забранява  влизането, престоят и паркирането на пътни превозни средства в трамвайно ухо „Братя Бъкстон“. 

До 07.12.2022 г. (включително) се забранява и престоят и паркирането на пътни превозни средства по южното пътно платно на пл. „Възраждане“ в участъка от ул. „Марко Балабанов“ до бул. „Христо Ботев“.