Организация на движението за реализация на филмова продукция

От 18:00 часа на 08.12.2023 г. до 20:00 часа на 10.12.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на източната страна на паркинга на пл. „Княз Александър I” (от страната на ул. „Дякон Игнатий“) – за 40 броя паркоместа.