Организация на движението за разкриване на еднопосочна спирка „Национална футболна база“

 

 

 

Считано от 24.08.2023 г. „Център за градска мобилност“  ще разкрие еднопосочна спирка  „Национална футболна база“, която обслужва автобусна линия № 304.

До 24.08.2023 г. ще бъде монтиран пътен знак  Д24,  съгласно одобрения проект за организация на движението.