Организация на движението за провеждане на „Немски Коледен базар – София 2023“

От 08:00 часа на 01.11.2023 г. до 19:30 часа на 03.11.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, на ул. „Княз Александър I” в участъка между бул. „Цар Освободител“ и ул. „Съборна“ – 5 (пет) броя паркоместа. 

Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява охрана, постове за контрол и регулиране на движението.