Организация на движението за провеждане на „Коледното градче на Кока-Кола“ на бул. „Витоша”

От 08:00 часа на 21.12.2023 г. до 22:00 часа на 23.12.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, на бул. „Витоша“ при пилоните на НДК, на съществуващата стоянка за таксиметрови автомобили – 6 (шест) паркоместа, без да се засягат пешеходната и велосипедна алея, като знаци ще обозначават стоянката за таксиметрови автомобили, която ще се измести на 40 (четиридесет) метра назад в посока бул. „Пенчо Славейков“.