Организация на движението за провеждане на футболна среща на Националния стадион „Васил Левски”

От 14:00 часа до 20:00 часа на 24.05.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на паркинга на моста пред Националния стадион „Васил Левски” – 49 (четиридесет и девет) броя паркоместа.