Организация на движението за провеждане на фестивал „Сеславска пролет“ на 22 и 23.04.2023 г.

От 16:00 часа до приключване на мероприятието на 22.04.2023 г. и от 10:30 часа на 23.04.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, както следва:

- по ул. „Стара планина“ между ул. „Бреза“ и ул. „Г. С. Раковски“, кв. "Сеславци";

- на площада пред читалище „Пробуда“, кв. "Сеславци".

От 16:00 часа до приключване на мероприятието на 22.04.2023 г. и от 10:30 часа до приключване на мероприятието на 23.04.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства, както следва:

- по ул. „Стара планина“ между ул. „Бреза“ и ул. „Г. С. Раковски“, кв. "Сеславци";

- по ул. „Пробуда“ между ул. „Кокиче“ и ул. „Мургаш“, включително и моста, кв. "Сеславци";

- автобусите от линия 117 ще преминават директно по улица „Чавдар“, двупосочно, без да влизат в кв. "Сеславци";

- разкрива се двупосочна спирка в района на кръстовището на ул. "Чавдар“ с ул. „Стара планина“.