Организация на движението за провеждане на фестивал за книги и изкуства на пл. „Славейков“

От 08:30 до 20:00 часа на 27.09.2023 г., от 08:30 до 24:00 часа на 29.09.2023 г. и от 00:00 до 20:00 часа на 30.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Хан Крум“ между ул. „Уилям Гладстон“ и ул. „Г. С. Раковски“ – 4 (четири) паркоместа.