Организация на движението за провеждане на традиционен празник в с. Железница

За времето от 04:30 на 13.08.2023 г. до 24:00 часа на 15.08.2023 г. временно се променят  маршрутите на основни линии от масовия градски транспорт в с. Железница, както следва:

Автобусни линии № 69 и № 70 само в посока „НСБАЛ по онкология“: от Царева махала и село Плана по действащите маршрути до кръстовище ул. „Самоковско шосе”/ул. „Витоша”, по ул. „Самоковско шосе” и от кръстовището с ул. „Искърска” по маршрута до „НСБАЛ по онкология“.

В обратна посока маршрутите не се променят.

Автобусна линия № 98 – маршрутът се удължава до Царева махала, както следва: от Зоопарка по действащия маршрут до кръстовище ул. „Самоковско шосе“/ул. „Искърска” и направо по ул. „Самоковско шосе” до Царева махала (крайна станция на автобусна линия № 69), двупосочно.

► Обслужващи спирки:

  • автобусите да се установяват на всички съществуващи спирки по коригираната част от маршрутите;
  • разкриват се временни спирки за автобусни линии № 69, 70 и 98, на ул. "Самоковско шосе“ в посока София, както следва:
    •  с код 1956 „Ул. "Люляк“ на 30 метра след ул. „Люляк“ при № 53А;
    • с код 1531 „С. Железница“ след ул. „Искърска“ на 05,00 метра преди пешеходната пътека;

► Да се закрият спирки:

  • с код 2500 „Ул. "Витоша“;
  • с код 0937 „Кметство Железница“;
  • с код 0936 „Кметство Железница“.

На спиркоуказателните знаци, обозначаващи спирките на засегнатите автобусни линии, предварително се поставят съобщения за предстоящите временни промени в организацията на движение на автобусни линии №№ 69, 70 и 98.