Организация на движението за провеждане на традиционен събор „Богородица“ в кв. „Драгалевци“

От 08:00 до 22:00 часа на 15.08.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на площада, пред сградата на НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в кв. „Драгалевци“. Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и място.