Организация на движението за провеждане на танцов спектакъл на ул. „Триадица“ № 5

От 17:00 до 22:00 часа на 12.08.2023 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства по ул. „Триадица“ между ул. „Веслец“ и ул. „Сердика“.