Организация на движението за провеждане на събитие пред паметната плоча на Цветан Радославов

От 10:00 часа до 12:30 часа на 21.04.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства, обслужващи мероприятието, и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, на ул. „Ангел Кънчев“ № 3 – 2 (два) броя паркоместа.