Организация на движението за провеждане на събитие по случай Деня на Краля – Национален празник на Кралство Нидерландия


От 14:00 часа до приключване на събитието на 27.04.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието по ул. „Милин камък” между бул. „Свети Наум” и входа на резиденция „Лозенец“.