Организация на движението за провеждане на събитие

 

От 08:00 до 16:00 часа на 25.03.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Димитър Талев“ между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Теодор Теодоров“.

От 10:00 до 16:00 часа на 25.03.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Димитър Талев“ между ул. „Луи Пастьор“ и ул. „Теодор Теодоров“.