Организация на движението за провеждане на събитие в Резиденцията на Посланика на Япония на 23.02.2023 г.


От 07.00 часа до приключване на събитието на 23.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на гостите поканени на приема по ул. „Атанас Далчев” между ул. „Антон П. Чехов” и ул. „Димитър Гичев”.