Организация на движението за провеждане на събития в СГХГ

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на ул. „Кн. Александър I“ пред сградата на Софийска градска художествена галерия, както следва:
от 09:00 до 19:00 часа на 13.09.2023 г. и 14.09.2023 г. – 4 (четири) броя паркоместа;
от 09:00 до 19:00 часа на 18.09.2023 г. и 19.09.2023 г. – 2 (два) броя паркоместа.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченото време и място.