Организация на движението за провеждане на събитие в Посолството на Кралство Белгия

От 17:00 до приключване на мероприятието на 21.07.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите на гостите, поканени на приема, на ул. „Проф. Кирил Попов“, в района на резиденция № 16 на посланика на Кралство Белгия.