Организация на движението за провеждане на събитие във връзка с Регионалния план за реагиране на бежански ситуации за 2023 година


От 12.00 часа до приключване на събитието на 16.02.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на колите на участниците в мероприятието и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на паркинга на пл. „Кн. Александър I“ – 30 (тридесет) паркоместа.