Организация на движението за провеждане на събитие на "Княз Александър I"

От 01:00 часа до приключване на събитието на 14.07.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга на пл. „Княз Александър I“ с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието.

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението.