Организация на движението за провеждане на събитие

Забранява се престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието и извън местата за паркиране на такси стоянката, както следва:

- от 10:00 часа на 23.06.2023 г. до 04:00 часа на 25.06.2023 г. на бул. „Витоша“ в участъка между бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Ген. Скобелев“ – 76 (седемдесет и шест) броя паркоместа.

- от 18:00 часа на 23.06.2023г. до 22:00 часа на 24.06.2023 г. на бул. „Ген. Скобелев“ в участъка между бул. „Витоша“ и ул. „Цар Асен“ – 21 (двадесет и един) броя паркоместа;

- от 08:00 часа до 22:00 часа на 24.06.2023 г. на бул. „Патриарх Евтимий“ в участъка между ул. „Проф. Фр. Нансен“ и бул. „Витоша“ (от страната на НДК) – 36 (тридесет и шест) броя паркоместа;

- от 08:00 часа до 22:00 часа на 24.06.2023 г. на източното пътно платно на бул. „Витоша“ в участъка от ул. „Шандор Петьофи“ и бул. „Витоша“ (от страната на НДК) – 11 (единадесет) броя паркоместа.

От 18:00 часа на 23.06.2023 г. до 04:00 часа на 25.06.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, на бул. „Витоша“ в участъка между бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Ген. Скобелев“, като не се затварят за движение кръстовищата на бул. „Витоша“ с бул. „Патриарх Евтимий“ и бул. „Ген. Скобелев“.

От 08:00 часа до 22:00 часа на 24.06.2023 г. се забранява движението в крайна лява лента на бул. „Патриарх Евтимий“ в участъка между ул. „Проф. Фр. Нансен“ и бул. „Витоша".