Организация на движението за провеждане на събитие за безопасност на децата в автомобилите на 01.06.2023 г.

От 08:00 до 14:30 часа на 01.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на паркинга пред входа на „Зоологическа градина – София“ от страната на бул. „Симеоновско шосе“ с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието – 3 (три) паркоместа.