Организация на движението за провеждане на събитие на 11.05.2023 г.


От 14.00 до 23.00 часа на 11.05.2023 г. се забранява престоя и паркирането на пътни превозни средства с изключение на товарен автомобил марка „Рено“, модел „Т“ на бул. „Витоша“ № 89 пред сградата на Гранд Хотел Милениум – 2 (две) паркоместа.