Организация на движението за провеждане на събитие

От 20:00 часа на 22.04.2023 г. до приключване на събитието на 23.04.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на пл. „Народно събрание”.

От 08:00 часа до приключване на мероприятието на 23.04.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Цар Шишман” между ул. „Аксаков” и пл. „Народно събрание”.

От 10:00 часа до приключване на мероприятието на 23.04.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Васил Левски”, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.