Организация на движението за провеждане на снимки

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“, както следва:

- до 19:00 часа на 20.06.2023 г. на паркинга на пл. „Княз Александър I“ – източна част – 20 (двадесет) броя паркоместа;

- до 19:00 часа на 20.06.2023 г. на ул. „Дякон Игнатий“ в участъка между ул. „Ген. Гурко“ и ул. „Иван Вазов“ – 10 (десет) броя паркоместа;

- от 20:00 часа на 20.06.2023г. до 12:00 часа на 21.06.2023 г. на локалното пътно платно на бул. „Цариградско шосе“ в участъка между ул. „Ген. Йордан Венедиков“ и пл. „Площад на авиацията“ – 10 (десет) броя паркоместа;

- от 20:00 часа на 20.06.2023г. до 14:00 часа на 21.06.2023 г. на ул. „Проф. Атанас Иширков“ – пред транспортния вход – изход на НСА „Васил Левски“ – 5 (пет) броя паркоместа.