Организация на движението за провеждане на рекламен проект

 

От 06:00 часа до 10:00 часа на 03.05.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на колите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“ на пл. „Николай Гяуров“ – 30 (тридесет) броя паркоместа.

От 10:00 часа до 15:00 часа на 03.05.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства за максимум 2 (две) минути на час за заснемане на кадър, (максимум 5 пъти за периода) на ул. „Посланик Джеймс Пардю“.