Организация на движението за провеждане на пиротехническа илюминация на 23.05.2023 г. в хотел „Маринела”

От 08:00 до 24:00 часа 23.05.2023 г. се забранява паркирането на пътни превозни средства на югозападното пътно платно на бул. „Джеймс Баучър” между ул. „Петър Станчев” и ул. „Златен рог”, срещу хотел „Маринела“ – 20 (двадесет) паркоместа.