Организация на движението за провеждане на мероприятие по случай Деня на независимостта на Република Албания

От 15:00 часа до приключване на мероприятието 28.11.2022 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на участниците в мероприятието на ул. „Врабча” в участъка между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „11-ти август”.
От 18:00 часа до приключване на мероприятието на 28.11.2022 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Врабча” в участъка между ул. „Г. С. Раковски” и ул. „Париж”, само по необходимост и по преценка на ОПП – СДВР.