Организация на движението за провеждане на културно мероприятие под името „Сурва“ на 08.01.2023 г.


От 07:00 до 16:00 часа на 08.01.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на моста пред Националния стадион „Васил Левски“.