Организация на движението за провеждане на културно мероприятие на 25.09.2023 г.

От 13:00 часа до 22:00 часа на 25.09.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието, на ул. „Кузман Шапкарев“ след кръстовището с ул. „Ген. Гурко“ в посока ул. „Стефан Караджа“ – 2 (два) броя паркоместа (второто и третото паркомясто след ул. „Ген. Гурко“).