Организация на движението за провеждане на концерт


От 10.00 до 24.00 часа на 11.05.2023 г. се разрешава влизането, престоят и паркирането на тур автобус SETRA на ул. „Георг Вашингтон“ между ул. „Пиротска“ и бул. „Тодор Александров“, в участък с дължина 18 (осемнадесет) метра.