Организация на движението за провеждане на концерт


От 20.00 до 23.00 часа на 01.12.2022 г. се забранява движението и се разрешава  паркирането на пътни превозни средства по крайна дясна лента на бул. „Асен Йорданов” между бул. „Шипченски проход” и „Площад на авиацията”, без да се засягат спирките на масов градски транспорт. 

Столична дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението.