Организация на движението за провеждане на конференция

От 09:00 часа до приключване на мероприятието на 04.12.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на МПС, обслужващи мероприятието, на ул. „Рачо Димчев“.

От 09:30 часа до приключване на мероприятието на 04.12.2023 г. се забранява влизането на пътни превозни средства по ул. „Рачо Димчев” с изключение на МПС, обслужващи мероприятието, само при необходимост и по преценка на отдел „Пътна полиция” при СДВР.