Организация на движението за провеждане на избори за народни представители на 02.04.2023 г.


От 00:00 часа на 01.04.2023 г. до приключване на избирателния процес се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, както следва:
- Ц (над транспортен подлез на НДК) – 10 (десет) паркоместа;
- на бул. „Проф. Фритьоф Нансен“ между ул. „Петър Берон“ и бул. Васил Левски“ – 3 (три) паркоместа.
Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението.