Организация на движението за провеждане на ежегодно шествие на 17.06.2023 г.

От 07:00 часа до приключване на шествието на 17.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на тези, обслужващи мероприятието, на тротоара на ул. „Ген. Гурко“ пред входа на парк „Княжеска градина“ – 20 (двадесет) броя паркоместа.

Столичната дирекция на вътрешните работи осигурява постове за контрол и регулиране на движението за горепосоченoтo време и място.