Организация на движението за провеждане на галаспектакъл „Полет към звездите“ на 03.12.2022 г. в НДК

Осигурява се паркирането на автомобилите, обслужващи мероприятието и автомобилите на гостите, обозначени със съответните стикери, на паркинга при вход А3 на НДК, както следва:

  • от 12.00 до 22.00 часа на 01.12.2022 г. – 30 (тридесет) паркоместа и един автобус;
  • от 09.30 до 22.00 часа на 02.12.2022 г. – 30 (тридесет) паркоместа и един автобус;
  • от 09.30 до 22.00 часа на 03.12.2022 г. – 50 (петдесет) паркоместа и един автобус.