Организация на движението за провеждане на благотворителен мото- рокфест

От 15:00 часа до 17:00 часа на 23.06.2023 г. и от 13:00 часа до 15:00 часа на 24.06.2023 г. и 25.06.2023 г. се забранява престоят, паркирането и влизането на пътни превозни средства в двете посоки с изключение на превозните средства, обслужващи мероприятието и автобусите на градския транспорт, на:

- ул. „Продан Таракчиев“ в участъка между бул. „Христофор Колумб“ и бул. „Брюксел“;

- ул. „Мария Атанасова“ в участъка между бул. „Брюксел“ и ул. „Продан Таракчиев“.