Организация на движението за провеждане на автошествие на 28.03.2023 г.

От 12:00 часа до приключване на протеста на 28.03.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието на паркинга на пл. „Кн. Александър I“, без да се засягат местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“.