Организация на движението за провеждане на Коледен базар и концерт на 09.12.2023 г.

От 09:00 до 17:00 часа на 09.12.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи мероприятието, на бул. „Никола Вапцаров” в частта от служебния паркинг на НСО до входа на „ОСК Лозенец“ ЕАД – 50 (петдесет) паркоместа.