Организация на движението за провеждането събитие в сградата на Министерството на външните работи


От 08:00 часа до приключване на събитието на 28.06.2023 г. се забранява престоят и паркирането с изключение на автомобилите на гостите, поканени на събитието на паркинга на ул. „Александър Жендов“, при кръстовището с бул. „Шипченски проход“.