Организация на движението за провеждането на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

От 08:00 часа до приключване на изборния ден на 02.04.2023 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства с изключение на автомобилите, обслужващи изборите, както следва:
- на бул. „Шипченски проход“ между ул. „Акад. Людмил Стоянов“ и ул. „Александър Жендов“;
- на паркинга на ул. „Александър Жендов“, при кръстовището с бул. „Шипченски проход“ (до зала „Универсиада“).
От 20:00 часа на 02.04.2023 г. до приключване на изборния ден се забранява влизането на пътни превозни средства по бул. „Шипченски проход“ между ул. „Акад. Людмил Стоянов“ и ул. „Александър Жендов“ с изключение на колите на обществения транспорт.
Столична дирекция на вътрешните работи осигурява  охрана на мероприятието, постове за контрол и регулиране на движението на възловите кръстовища за горепосоченото време и места.