Организация на движението за провеждането на избори за народни представители на 02.04.2023 г.

От 19:00 часа на 01.04.2023 г. до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии поетапно ще се ограничава движението по бул. „Цар Освободител” между ул. „Г. С. Раковски” и бул. „Княз Ал. Дондуков”.

От 07:00 часа на 02.04.2023 г. до приключване на транспортирането и предаването на изборните книжа и материали от районните избирателни комисии ще се забрани престоят и паркирането на пътни превозни средства на ул. „Княз Александър І” между ул. „Московска” и бул. „Цар Освободител” (пл. "Д-р Желю Желев“).