Организация на движението за предоставяне на паркоместа на пл. "Княз Александър I" във връзка с провеждане на тур Tour Amical

Забранява се престоят и паркирането с изключение на моторните превозни средства, участващи в мероприятието на пл. „Княз Александър I”, както следва:

- от 14:00 часа на 10.05.2023 г. до 10:00 часа на 11.05.2023 г. в западната част на паркинга – 35 (тридесет и пет) броя паркоместа;

- от 14:00 часа на 11.05.2023 г. до 10:00 часа на 12.05.2023 г. в западната част на паркинга – 50 (петдесет) броя паркоместа.