Организация на движението по бул. „Цар Борис III“

До 10.06.2023 г. (включително) продължава създадената временна организация на движението.